Informatyka
CKUXXIX sesja Rady Gminy Jaśliska

-

Urząd Gminy Jaśliska
Jaśliska 171, Jaśliska

Wstęp wolny

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Jaśliska.
3. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Jaśliska.
5. Zapytania i wolne wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2016 rok /druk nr 173/,
b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Posada Jaśliska /druk nr 174/,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /druk nr 175/,
d) opłaty targowej /druk nr 176/.
7. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl