UP Sanok
Hyundai

MZSP

Naftówka

Budowlanka

Starostwo

Mechanik Krosno

CKU

XXX sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

-

Urząd Gminy Miejsce Piastowe

Dukielska 14, Miejsce Piastowe

Wstęp wolny

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
3. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
- zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok;
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji;
- przyjęcia do wykonywania zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego polegającego na utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejsce Piastowe;
- zgody na nabycie przez Gminę Miejsce Piastowe prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
4. Interpelacje radnych.
5. Wnioski, zapytania oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
6. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl