PANS
Ford

ZSP2

MZSP

Daniel Obajtek

Budowlanka

Naftówka

Starostwo

CKU

Mechanik Krosno

XXII Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne

-

Urząd Gminy Krościenko Wyżne

Południowa 9, Krościenko Wyżne

Wstęp wolny

XXII Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Krościenko Wyżne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krościenko Wyżne na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Krościenko Wyżne, a także liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2016-2022.
13. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2017 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2017-2022.
15. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne na 2017 rok.
16. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Krościenko Wyżne na 2017 rok.
17. Wolne wnioski, interp

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl