UP Sanok
Hyundai

CKU

Budowlanka

MZSP

Mechanik Krosno

Naftówka

Starostwo

XXIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe w Krośnie
Bieszczadzka 1, Krosno

Wstęp wolny

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokalu położonego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej na rzecz Powiatu Krośnieńskiego,
b) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego OsóbNiepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2016 roku,
c) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na 2017 rok,
d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok,
e) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
f) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,
g) uchwały budżetowej na 2017 rok,
h) wieloletniej prognozy finansowej,
i) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosna w 2017 roku.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
9. Wnioski i oświadczenia.
10. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl