UP Sanok
Hyundai

Budowlanka

Naftówka

Starostwo

Mechanik Krosno

MZSP

CKU

XXXVIII sesja Rady Gminy Chorkówka

-

Urząd Gminy w Chorkówce
Chorkówka 175, Chorkówka

Wstęp wolny

XXXVIII sesja Rady Gminy Chorkówka odbędzie się 31 stycznia 2017 roku w Chorkówce.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 18/XXXVII/2016 z XXXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 grudnia 2016 r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chorkówka na lata 2017 – 2023
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą “Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z teren Gminy Chorkówka i Gminy Miejsce Piastowe”
c) w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Świerzowa Polska XXII
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rozbudowa cmentarza w Kopytowej”,
e) w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Chorkówka na rzecz Wodociągów Gminnych Gminy Chorkówka środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok – projekt uchwały
g) w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
5. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski Radnych.
6. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl