Infolinia

XXIV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe w Krośnie
Bieszczadzka, Krosno

Wstęp wolny

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Ślubowanie Radnego Powiatu Krośnieńskiego.
5. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna
i Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok.
7. Sprawozdania z prac Komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok.
8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego na 2017 rok.
9. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał
Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
10. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego,
b) zatwierdzenia realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”,
c) zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Krościenko Wyżne prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Krościenko Wyżne,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Korczyna prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Korczyna,
f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Szczepańcowa”,
g) przystąpienia Powiatu Krośnieńskiego do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
h) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku,
i) projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
j) zamiaru likwidacji Gimnazjum Sportowego w Iwoniczu wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Iwoniczu,
k) zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Iwoniczu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Iwoniczu,
l) zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Iwoniczu – Zdroju wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu – Zdroju,
ł) skargi na działalność Starosty Krośnieńskiego,
m) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
n) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie XXIV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl