XXV Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe
Bieszczadzka 1, bud. A, sala 308, Krosno

Wstęp wolny

Porządek obrad XXV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Stan infrastruktury drogowej na terenie powiatu krośnieńskiego.
Perspektywy rozwoju w kontekście poprawy połączeń komunikacyjnych Powiatu
z centrami gospodarczymi Województwa:
- wystąpienie Posła na Sejm RP p. Bogdana Rzońcy – Przewodniczącego Sejmowej
Komisji Infrastruktury,
- wystąpienie Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Rzeszowie p. Bogdana Tarnawskiego.
6. Sprawozdanie z realizacji zadania polegającego na prowadzeniu powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Krośnieńskiego wykonywanego przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną /sprawozdanie przekazane na adres e-mail/.
7. Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2016 roku.
8. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
9. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
b) określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2017 roku.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie XXV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl