PANS
Hyundai

CKU

Starostwo

ZSP2

Naftówka

Daniel Obajtek

Budowlanka

MZSP

Mechanik Krosno

XXVI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe
Bieszczadzka 1 , Krosno

Wstęp wolny

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej lub jego dodatkowe doposażenie w 2017 roku,
b) likwidacji Szkoły Policealnej w Iwoniczu – Zdroju wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu – Zdroju,
c) likwidacji Szkoły Policealnej w Iwoniczu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Iwoniczu,
d) likwidacji Gimnazjum Sportowego w Iwoniczu wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Iwoniczu,
e) dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
f) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
h) zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2017 roku.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
9. Wnioski i oświadczenia.
10. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl