Michalicki

PANS Krosno

Szkoły Powiatu Krośnieńskiego

ZSM Krosno - Oferta Edukacyjna

XLI sesja Rady Gminy Chorkówka

-

Urząd Gminy
Chorkówka 175, Chorkówka

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów:
- Nr 2/XXXIX/2017 z XXXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 21 lutego 2017 r.
- Nr 3/XL/2017 z XL nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 20 marca 2017 r.
3. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Gminnej w Chorkówce za 2016 rok
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce za 2016 rok
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
4. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl