Hyundai

CKUXXVIII sesja rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe
Bieszczadzka 1 , Krosno

Wstęp wolny

W dniu 23 maja 2017 roku o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się Nadzwyczajna XXVIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Porządek obrad Nadzwyczajnej XXVIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnej XXVIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnej XXVIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnej XXVIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl