Hyundai

CKU

MZSPXXXIX Sesja Rady Gminy Jaśliska

-

Urząd Gminy
Jaśliska

Wstęp wolny

Porządek obrad
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Gminy Jaśliska.
3. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Jaśliska.
5. Wręczenie zaświadczenia stwierdzającego wybór Sołtysa sołectwa Moszczaniec.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2017 rok /druk nr 234/,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2017 - 2020 /druk nr 235/,
c) zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Jaśliska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania /druk nr 236/,
d) ustanowienia użytków ekologicznych w obrębach geodezyjnych Czeremcha i Wola Wyżna na terenie Gminy Jaśliska /druk nr 237/,
e) ustanowienia użytków ekologicznych w obrębach geodezyjnych Darów, Moszczaniec, Jasiel, Polany Surowiczne, Rudawka Jaśliska i Surowica
na terenie Gminy Jaśliska /druk nr 238/.
8. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl