Krakowski Bank Spółdzielczy

PANS Krosno

Szkoły Powiatu Krośnieńskiego

ZSM Krosno - Oferta Edukacyjna

XLII sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski w Dukli
Trakt Węgierski 11, Dukla

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XL i XLI sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Dukli za 2016 rok.
6. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Dukli za 2016 rok.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały własnej dotyczącej określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi (druk nr 267),
b) zmiany uchwały własnej dotyczącej utworzenia i nadania statutu dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli (druk nr 268),
c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 4.606.911,00 zł (druk nr 269),
d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2017 (druk nr 270).
e) zaciągnięcia zobowiązań na rok 2018 (druk nr 271),
f) zaciągnięcia zobowiązań na rok 2018 (druk nr 272).
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Oświadczenia i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl