UP Sanok
Fiat

ZSP2

Budowlanka

MZSP

CKU

Starostwo

Mechanik Krosno

Naftówka

XLI sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

-

Urząd Gminy Miejsce Piastowe

Dukielska 14, Miejsce Piastowe

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie uwag do protokołów z XXXIX i XL sesji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawie zaproszenia jednej nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejsce Piastowe w ramach repatriacji;
- o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Sanoka;
- zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe;
- dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu Gminy Miejsce Piastowe za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny;
- nadania nazwy rondu położonemu w miejscowości Miejsce Piastowe;
- nadania nazwy ulicy będącej drogą gminną w miejscowości Wrocanka;
- zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe.
5. Interpelacje radnych.
6. Wnioski, zapytania oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
7. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl