Sesja Rady Gminy Chorkówka

-

Urząd Gminy w Chorkówce
Chorkówka 175, Chorkówka

Wstęp wolny

W poniedziałek 11 września 2017 odbędzie się XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Chorkówka.

Prezentujemy porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 8/XLV/2017 z XLV sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 22 sierpnia 2017 r.
3. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku na 2018 rok
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku na lata 2018-2020
- w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i kubów dziecięcych
- w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne,
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.

 

Sesja Rady Gminy Chorkówka

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl