Kategoria: Samorząd
Data: -
Miejsce: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Adres: Dukielska 14, Miejsce Piastowe
Bilet: 0.00zł - 0.00
14 września 2017 o godz. 14:00 w sali posiedzeń Rady Gminy w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe. Poniżej prezentujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za pierwsze półrocze 2017 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2017 r.
3. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
- przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017 – 2020”;
- zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe;
- uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe;
- o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miejsce Piastowe oraz likwidacji Ośrodka Administracji Szkolnej w Miejscu Piastowym.
4. Interpelacje radnych.
5. Wnioski, zapytania oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
6. Zamknięcie obrad.

Organizujesz wydarzenie? Chcesz aby informacja pojawiła się na terazKrosno.pl? Napisz na redakcja@terazkrosno.pl

Zobacz wszystkie wydarzenia