Informatyka
CKUXLIII sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski w Dukli
Trakt Węgierski 11, Dukla

Wstęp wolny

28 września 2017 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli o godz. 13:00 rozpocznie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Dukli.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Informacja z realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Dukla.
6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2017 roku.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk o Przełęcz Dukielską w latach 1944-1945 w Dukli, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Walk o Przełęcz Dukielską w latach 1944-1945 w Dukli (druk nr 273),
b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głojscach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Głojscach (druk nr 274),
c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Operacji Karpacko-Dukielskiej w Iwli, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Operacji Karpacko-Dukielskiej w Iwli (druk nr 275),
d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wietrznie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wietrznie (druk nr 276),
e) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, w Szkołę Podstawową w Jasionce ( druk nr 277),
f) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, w Szkołę Podstawową w Łękach Dukielskich (druk nr 278),
g) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Równem, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, w Szkołę Podstawową w Równem (druk nr 279),
h) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, w Szkołę Podstawową w Tylawie (druk nr 280),
i) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2017 (druk nr 281).
j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 282),
k) zmiany uchwały własnej dotyczącej ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych (druk nr 283),
l) uchylenia uchwały własnej dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 (druk nr 284),
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
10. Oświadczenia i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl