Michalicki

PANS Krosno

Szkoły Powiatu Krośnieńskiego

ZSM Krosno - Oferta Edukacyjna

XXXIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe w Krośnie
Bieszczadzka 1, Krosno

Wstęp wolny

13 października 2017 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się Nadzwyczajna XXXIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie za 2016 rok, informacja o bieżącej sytuacji na rynku pracy w powiecie krośnieńskim.
6. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
7. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) powierzenia Gminie Iwonicz – Zdrój prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Iwonicz – Zdrój,
b) powierzenia Gminie Korczyna prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Korczyna,
c) powierzenia Gminie Krośnieńsko Wyżne prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Krościenko Wyżne,
d) powierzenia Gminie Jedlicze prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Jedlicze,
e) powierzenia Gminie Rymanów prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Rymanów,
f) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
g) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jaśliska w 2017 roku,
h) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Krośnieńskiego do planowanej realizacji projektu partnerskiego pn. „Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej”,
i) zaciągnięcia zobowiązań na 2018 rok,
j) skargi na działalność Starosty Krośnieńskiego.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 

XXXIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl