Kategoria: Samorząd
Data: -
Miejsce: Urząd Gminy w Jedliczu
Adres: Rynek 5, Jedlicze
Bilet: 0.00zł - 0.00
13 października 2017 w Urzędzie Gminy w Jedliczu XLVI sesja Rady Miejskiej w Jedliczu. Prezentujemy porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę Nr LXXXIX/462/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu zadań własnych Gminy Jedlicze o charakterze użyteczności publicznej,
b) zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017 rok.
4. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
5. Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. Informacja o działalności spółki JPGKiM Sp. z o.o.
6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Jedlicze za I półrocze 2017 r.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
12. Zakończenie sesji.

Organizujesz wydarzenie? Chcesz aby informacja pojawiła się na terazKrosno.pl? Napisz na redakcja@terazkrosno.pl

Zobacz wszystkie wydarzenia