UP Sanok
Fiat

Starostwo

Budowlanka

Mechanik Krosno

CKU

MZSP

Naftówka

XLVI sesja Rady Miejskiej w Jedliczu

-

Urząd Gminy w Jedliczu
Rynek 5, Jedlicze

Wstęp wolny

13 października 2017 w Urzędzie Gminy w Jedliczu XLVI sesja Rady Miejskiej w Jedliczu. Prezentujemy porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę Nr LXXXIX/462/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu zadań własnych Gminy Jedlicze o charakterze użyteczności publicznej,
b) zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017 rok.
4. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
5. Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. Informacja o działalności spółki JPGKiM Sp. z o.o.
6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Jedlicze za I półrocze 2017 r.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
12. Zakończenie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl