UP Sanok
Fiat

CKU

Budowlanka

Naftówka

Starostwo

Mechanik Krosno

MZSP

XLI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

-

Amfiteatr w Iwoniczu-Zdroju
Al. Leśna 2, Iwonicz-Zdrój

Wstęp wolny

Główne tematy Sesji:
1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
- uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Lubatowej,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Iwoniczu-Zdroju w skład którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Rąba i Gimnazjum Publiczne im. Amelii i Karola Załuskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Rąba w Iwoniczu-Zdroju,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. „ORŁA BIAŁEGO” w Lubatówce,
wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na działce o numerze ewidencyjnym 828, obręb Iwonicz-Zdrój, położonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój,
uchwalenia Statutu Miasta Iwonicz-Zdrój,
- zmiany uchwały w spawie uchwalenia Statutu Sołectwa Iwonicz,
- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubatowa,
- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubatówka,
- zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku,
- ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,
- zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2. Sprawy bieżące Gminy, wolne wnioski, interpelacje, zapytania.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl