Krakowski Bank Spółdzielczy

PANS Krosno

Szkoły Powiatu Krośnieńskiego

ZSM Krosno - Oferta Edukacyjna

LII sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna
Staszica 2, Krosno

Wstęp wolny

Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał  LII sesję Rady. Sesja odbędzie się 29 listopada 2017 r. (tj. środa) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro) z następującym porządkiem obrad:
 
1.    Przyjęcie porządku sesji.
2.    Przyjęcie protokołów z  dwóch ostatnich sesji Rady.
3.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krosno na rok szkolny 2016/2017.
4.    Informacja o realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich oraz budowalnych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, a dotowanych z budżetu Miasta Krosna.
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (projekt Nr LII/1108/17),
5.2    określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (projekt Nr LII/1109/17),
5.3    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno i Gminą Wojaszówka w przedmiocie wspólnej realizacji inwestycji budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Miasto Krosno i Gminy Wojaszówka (projekt Nr LII/1110/17),
5.4    likwidacji pomnika na Placu Monte Cassino (projekt Nr LII/1111/17),
5.5    zmiany uchwały w sprawie określenia dworca i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Krosno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (projekt Nr LII/1112/17),
5.6    wyrażenia  zgody na  wydzierżawienie  nieruchomości  na czas nieoznaczony (projekt Nr LII/1113/17),
5.7    zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości (projekt Nr LII/1114/17),
5.8    zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej (projekt Nr LII/1115/17),
5.9   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie (projekt Nr LII/1116/17),
5.10  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Eugeniusza Kolanki w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Eugeniusza Kolanki w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 w Krośnie (projekt Nr LII/1117/17),
5.11 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie (projekt Nr LII/1118/17),
5.12 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Krośnie (projekt Nr LII/1119/17),
5.13  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie w  Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Krośnie (projekt Nr LII/1120/17),
5.14  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. „Dar Górników” w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 8 w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. „Dar Górników” w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 8 w Krośnie (projekt Nr LII/1121/17),
5.15  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. kpt. Stanisława Betleja w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Krośnie (projekt Nr LII/1122/17),
5.16  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 12 w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Krośnie (projekt Nr LII/1123/17),
5.17 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego  Miejskiego Zespołu  Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków (projekt Nr LII/1124/17),
5.18  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 15 w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie (projekt Nr LII/1125/17),
5.19  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej    Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie (projekt Nr LII/1126/17),
5.20 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie (projekt Nr LII/1127/17),
5.21 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie (projekt Nr LII1128/17),
5.22 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 4 w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie (projekt Nr LII/1129/17),
5.23 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 5 w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5  w Krośnie (projekt Nr LII/1130/17),
5.24 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Krośnie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego w Krośnie  w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Krośnie (projekt Nr LII/1131/17),
5.25  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Krośnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną Nr 7 w Krośnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie (projekt Nr LII/1132/17),
5.26  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej w Krośnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 Specjalną w Krośnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie (projekt Nr LII/1133/17),
5.27 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  oraz  dla  uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Krośnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Krośnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie (projekt Nr LII/1134/17),
5.28 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Krośnie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w Szkołę Policealną w Krośnie wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (projekt Nr LII/1135/17),
5.29  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Krośnie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w Szkołę Policealną dla Dorosłych Nr 1 w Krośnie wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (projekt Nr LII/1136/17),
5.30 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Naftowo – Gazowniczej dla Dorosłych Nr 2 w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w Szkołę Policealną Naftowo – Gazowniczą dla Dorosłych Nr 2 w Krośnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (projekt Nr LII/1137/17),
5.31  stwierdzenia rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krośnie (projekt  Nr LII/1138/17),
5.32 zmiany uchwały Rady Miasta Krosna Nr XL/838/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (projekt Nr LII/1139/17),
5.33 zmiany uchwały Rady Miasta Krosna XL/839/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr LII/1140/17),
5.34   nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie (projekt Nr LII/1141/17),
5.35  zmiany uchwały Rady Miasta Krosna Nr XLIII/928/17 z dnia 30 maja 2017 r.  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr LII/1142/17),
5.36  zmiany uchwały Rady Miasta Krosna Nr XLI/872/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr LII/1143/17),
5.37 uchwalenia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 r. (projekt Nr LII/1144/17),
5.38  zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie (projekt Nr LII/1145/17),
5.39  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Gminą Iwonicz – Zdrój dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Iwonicz – Zdrój (projekt Nr LII/1146/17),
5.40  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Krośnieńskim,  a Gminą Miasto Krosno w zakresie zasad kierowania i świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie na rzecz mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego (projekt Nr LII/1147/17),
5.41 wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LII/1148/17),
5.42  zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2017 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr LII/1149/17),
5.43  wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr LII/1150/17),
5.44  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna   „Suchodół X” – część A (projekt Nr LII/1151/17),
5.45   uchwalenia  miejscowego  planu   zagospodarowania   przestrzennego   Miasta Krosna pn. „Przemysłowa III” część 2 (projekt Nr LII/1152/17),
5.46 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko XI” (projekt Nr LII/1153/17),
5.47 zmiany uchwały Nr XXXVIII/794/16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad oraz trybu kształtowania nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej na terenie Miasta Krosna, zmienioną uchwałą Nr XXXIX/820/17 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2017 r. (projekt Nr LII/1154/17),
5.48  nadania nazwy dla mostu na rzece Wisłok w ciągu ulicy Stefana Okrzei (projekt Nr LII/1155/17),
5.49  nadania nazwy dla mostu na rzece Wisłok w ciągu ulicy Stefana Okrzei (projekt Nr LII/1156/17),
5.50  gospodarki nieruchomościami /dot. m.in. nabycia, sprzedaży  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  na czas nieoznaczony (projekty od Nr LII /1157/17 do Nr LII / 1163 /17),
5.51 zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (projekt    Nr LII/1164/17),
5.52 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej” (projekt Nr LII/1165/17),
5.53 zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr LII/1166/17),
5.54 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na wykonanie ekspertyzy hydrologiczno-hydrogeologicznej w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie poprzez zmianę ukształtowania powierzchni terenu przez właścicieli działki w dzielnicy Polanka (projekt Nr LII/1167/17),
5.55 zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie” (projekt Nr LII/1168/17),
5.56  w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja systemów grzewczych na terenie Miasta Krosna” (projekt Nr LII/1169/17),
5.57  zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko I” (projekt Nr LII/1170/17),
5.58 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla drogi krajowej nr 28 (projekt Nr LII/1171/17),
5.59 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Umyślne płoszenie i niepokojenie ptaków w obrębie miasta Krosna  za pomocą ptaków drapieżnych” (projekt Nr LII/1172/17),
5.60 zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejski system zarządzania jakością powietrza” (projekt Nr LII/1173/17),
5.61 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektów drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (projekt Nr LII/1174/17),
5.62  uchylenia uchwał (projekt Nr LII/1175/17),
5.63 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębie miasta Krosna oraz wykonanie inwentaryzacji stanu lasu stanowiącego własność Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LII/1176/17),
5.64  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na świadczenie usług doradczych  przy realizowanych zamówieniach publicznych (projekt Nr LII/1177/17),
5.65  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań z zakresu dróg gminnych (projekt Nr LII/1178/17),
5.66  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa schroniska dla zwierząt w Krośnie” (projekt Nr LII/1179/17),
5.67  zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie” (projekt Nr LII/1180/17),
5.68  zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Remont kładki nad rzeką Lubatówka pomiędzy ul. kard. S. Wyszyńskiego a ul. R. Traugutta w Krośnie” (projekt Nr LII/1181/17),
5.69  zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr LII/1182/17),
5.70 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (projekt Nr LII/1183/17),
5.71  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LII/1184/17),
5.72  zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna (projekt Nr LII/1185/17),
5.73 zmiany w składzie osobowym Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna (projekt Nr LII/1186/17),
5.74  zmiany w  składzie osobowym  Komisji  Budżetowo - Finansowej Rady Miasta Krosna (projekt Nr 1187/17),
5.75  wyboru  przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta   Krosna (projekt Nr 1188/17).
6.   Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
7.   Odpowiedzi na zapytania.
8.  Informacja  Przewodniczącego  Rady  o  uczestnictwie   w  spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
9.    Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
10.  Wolne wnioski i informacje.
11.  Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl