Informatyka
CKUXXX sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne

-

Urząd Gminy Krościenko Wyżne

Południowa 9, Krościenko Wyżne

Wstęp wolny

1 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
6. Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko Wyżne oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Krościenko Wyżne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2017 rok.
12. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
13. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl