Kategoria: Samorząd
Data: -
Miejsce: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Adres: Dukielska 14, Miejsce Piastowe
1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie uwag do protokołów z XLIII i XLIV sesji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
- zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
- budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok:
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2018 – 2027:
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
- wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych;
- nadania nazwy ulicy będącej drogą gminną w miejscowości Wrocanka.
5. Interpelacje radnych.
6. Wnioski, zapytania oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
7. Zamknięcie obrad.

Organizujesz wydarzenie? Chcesz aby informacja pojawiła się na terazKrosno.pl? Napisz na redakcja@terazkrosno.pl

Zobacz wszystkie wydarzenia