XLVI Sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

-

Urząd Gminy Miejsce Piastowe

Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Dukielska 14, Miejsce Piastowe

1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie uwag do protokołów z XLIII i XLIV sesji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
- zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
- budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok:
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2018 – 2027:
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
- wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych;
- nadania nazwy ulicy będącej drogą gminną w miejscowości Wrocanka.
5. Interpelacje radnych.
6. Wnioski, zapytania oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
7. Zamknięcie obrad.

 

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

CAPTCHACODE_FORM_TEXT


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2018 terazKrosno.pl
Projekt oraz realizacja: Multimedia IT