Informatyka
Fiat

CKUXLVI Sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

-

Urząd Gminy Miejsce Piastowe

Dukielska 14, Miejsce Piastowe

Wstęp wolny

1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie uwag do protokołów z XLIII i XLIV sesji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
- zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
- budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok:
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2018 – 2027:
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
- wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych;
- nadania nazwy ulicy będącej drogą gminną w miejscowości Wrocanka.
5. Interpelacje radnych.
6. Wnioski, zapytania oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
7. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl