Hyundai

CKU

MZSPSesja Rady Gminy Jaśliska

-

Urząd Gminy Jaśliska
Jaśliska 171, Jaśliska

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Jaśliska.
3. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Jaśliska.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jaśliska na 2018 rok /druk nr 297/.
7. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl