Fiat

CKUSesja Rady Miejskiej w Rymanowie

-

Urząd Gminy Rymanów

Urząd Gminy w Rymanowie
Mitkowskiego 14a, Rymanów

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów XLVI sesji oraz XLVII sesja nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLVI sesji oraz XLVII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie.
7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli.
8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na lata 2018-2027,
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymanów na 2018 rok:
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie,
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok.
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
- w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” – Etap I – część 1,
- w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji: na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie,
- w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie w dzierżawę na okres 1 roku działki gminnej położonej w Wołtuszowej,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania sołtysów, przewodniczących osiedli.
10. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl