Krakowski Bank Spółdzielczy

PANS Krosno

Szkoły Powiatu Krośnieńskiego

ZSM Krosno - Oferta Edukacyjna

LIII sesja Rady Gminy Chorkówka

-

Urząd Gminy w Chorkówce
Chorkówka 175, Chorkówka

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów:
– Nr 13/L/2017 z L sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 18 grudnia 2017 r.
– Nr 14/LI/2017 z LI nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 21 grudnia 2017 r.
– Nr 15/LII/2017 z LII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 grudnia 2017 r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Chorkówka”
– zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
– w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Chorkówka,
– w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
5. Sprawy różne, interpelacje, zapytania
6. Zakończenie obrad

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl