Krakowski Bank Spółdzielczy

PANS Krosno

Szkoły Powiatu Krośnieńskiego

ZSM Krosno - Oferta Edukacyjna

XXXVI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe w Krośnie
Bieszczadzka 1, Krosno

Wstęp wolny

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Wręczenie aktu powołania Komendantowi Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Krośnieńskiego.
6. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie w 2017 roku oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa w powiecie krośnieńskim.
7. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie w 2017 roku oraz informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim.
8. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krośnie z działalności w 2017 roku.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego za 2017 rok.
10. Sprawozdanie z prac komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego za 2017 rok.
11. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego na 2018 rok.
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
13. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
14. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
15. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)”,
b) wyrażenia zgody na realizację projektu „Doskonali zawodowo / Practically perfect” w ramach programu Erasmus+,
c) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
17. Wnioski i oświadczenia.
18. Zamknięcie XXXVI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl