UP Sanok
Fiat

Naftówka

Budowlanka

MZSP

Mechanik Krosno

Starostwo

CKU

L sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski w Dukli
Trakt Węgierski 11, Dukla

Wstęp wolny

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza z działalności mię
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej za rok 2017.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk o Przełęcz Dukielską w latach 1944-1945 w Dukli poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych (druk nr 341),
b) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2018 roku (druk nr 342),
c) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dukla na lata 2018-2023 (druk nr 343),
d) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dukli na zakup samochodu specjalnego ratowniczo-pożarniczego z wyposażeniem (druk nr 344),
e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2017 (druk nr 345).
8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
9. Oświadczenia i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl