Ford

CKUXLIX Sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

-

Urząd Gminy Miejsce Piastowe

Dukielska 14, Miejsce Piastowe

Wstęp wolny

1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Targowiskach z siedzibą w Widaczu.
3. Interpelacje radnych.
4. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl