UP Sanok
Ford

CKU

MZSP

Starostwo

Mechanik Krosno

Budowlanka

Naftówka

LVIII sesja Rady Gminy Chorkówka

-

Urząd Gminy w Chorkówce

Chorkówka 175, Chorkówka

Wstęp wolny

22 maja 2018 roku odbędzie się LVIII sesja Rady Gminy Chorkówka. Początek sesji o godz. 15:15.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 5/LVII/2018 z LVII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 23 kwietnia 2018 r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
5. Funkcjonowanie Wodociągów Gminnych Gminy Chorkówka.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce za 2017 rok.
7. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwał:
– w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Chorkówka
– w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Chorkówka
– w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
9. Sprawy różne, interpelacje, zapytania.
10. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl