LIV sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski w Dukli

Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

14 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli odbędzie się LIV sesja Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LII i LIII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli za 2017 rok.
6. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli za 2017 rok.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Dukla za 2017 rok.
8. Informacja na temat programu gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dukla.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia opinii o połączenie gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do rady powiatu (druk nr 365)
b) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dukli (druk nr 366),
c) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w prowadzonych przez Gminę Dukla przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innej formie wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania oraz określenia warunków zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (druk nr 367),
d) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (druk nr 368),
e) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dukla (druk nr 369),
f) ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dukla (druk nr 370),
g) wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Dukla (druk nr 371),
h) wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach Gminy Dukla (druk nr 372),
i) przystąpienia Gminy Dukla do realizacji projektu pn.”Gminny Żłobek w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy (druk nr 373),
j) upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2021 r. na realizację projektu pn.”Gminny Żłobek w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Priorytetu VII Regionalny rynek pracy (druk nr 374),
k) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 (druk nr 375).
11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
12. Oświadczenia i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

 

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

CAPTCHACODE_FORM_TEXT

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2019 terazKrosno.pl
Projekt oraz realizacja: Multimedia IT