XXXVI sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne

-

Urząd Gminy Krościenko Wyżne

Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne

Wstęp wolny

XXXVI sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym za 2017 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
9. Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów motywacyjnych dla wybitnie uzdolnionych uczniów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu Gminy Krościenko Wyżne za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krościenko Wyżne wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2017 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne za 2017 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2018-2022.
20. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
21. Zamknięcie sesji.

 

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

CAPTCHACODE_FORM_TEXT

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2019 terazKrosno.pl
Projekt oraz realizacja: Multimedia IT