UP Sanok
Fiat

CKU

Mechanik Krosno

Starostwo

MZSP

Naftówka

Budowlanka

XLII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

7 września 2018 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308 odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

Porządek obrad XLII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XLII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Wręczenie podziękowań dla jednostek OSP z terenu powiatu krośnieńskiego za zabezpieczanie trasy przejazdu II etapu XXIX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.
5. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
6. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
7. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
8. Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku /informację Radni otrzymali elektronicznie/.
10. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
11. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonimiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz kwot na bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Powiecie Krośnieńskim.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2018 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, zawodowych specjalistycznych, zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnego do wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zimowe utrzymania dróg i chodników na terenie Powiatu Krośnieńskiego w sezonie zimowym 2018/2019.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wojaszówka prowadzenia zadań publicznych polegających na zarządzaniu publicznymi drogami powiatowymi.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy.
25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
26. Wnioski i oświadczenia.
27. Zamknięcie XLII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl