Informatyka
CKULX sesja Rady Miejskiej w Rymanowie

-

Urząd Gminy w Rymanowie
Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów

Wstęp wolny

LX sesja Rady Miejskiej w Rymanowie zostaje zwołana na dzień 28 września 2018 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu LIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków – zapytań z LIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z wykonania uchwał podjętych na LIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
8. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Rymanów za I półrocze 2018 roku.
9. Informacja o stanie zaawansowania przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych i gospodarczych na terenie Gminy Rymanów w 2018 roku.
10. Interpelacje radnych.
11. Wnioski i zapytania radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów.
12. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Rymanów na lata 2018 – 2020,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rymanów na lata 2018-2021,
- w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SIENIAWA/2014”,
- w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ” - ETAP I – część 3,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Deszno,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Deszno,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Deszno,
- w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Sieniawa,
- w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Głębokie,
- w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka,
- w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów,
- w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów,
- w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów-Zdrój,
13. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania radnych przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów.
14. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl