LXVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Krosna

-

Urząd Miasta Krosna
Staszica 2, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał LXVII nadzwyczajną sesję Rady. Sesja odbędzie się 30 października 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2.  Podjęcie uchwał w sprawach:
2.1. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty (projekt Nr LXVII/1505/18),
2.2. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna” (projekt Nr LXVII/1506/18),
2.3. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie” (projekt Nr LXVII/1507/18),
2.4. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Obrady Rady Miasta Krosna online” (projekt Nr LXVII/1508/18),
2.5. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Białobrzegi III” i „Krościenko IV” (projekt Nr LXVII/1509/18),
2.6. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (projekt Nr LXVII/1510/18),
2.7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LXVII/1511/18).
3. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl