Hyundai

CKUIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

-

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Amfiteatr w Iwoniczu-Zdroju
Leśna 2C, 38-440 Iwonicz-Zdrój

Wstęp wolny

29 listopada 2018 roku odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Początek o godz. 10:00.

Główne tematy Sesji:
1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
- wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
- powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
- powołania Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
- powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
- powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
- powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
- powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
- powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
- wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
- uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl