UP Sanok
Fiat

Starostwo

Budowlanka

Mechanik Krosno

Naftówka

MZSP

CKU

II sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne

-

Urząd Gminy Krościenko Wyżne

Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne

Wstęp wolny

II sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krościenko Wyżne;
b) ustalenia liczby pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Krościenko Wyżne oraz jej powołania;
c) ustalenia liczby pozostałych członków Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Krościenko Wyżne oraz jej powołania;
d) powołania stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne;
e) zatwierdzenia Przewodniczących i ich Zastępców Komisji Rady Gminy
Krościenko Wyżne;
f) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krościenko Wyżne;
g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Krościenko Wyżne;
h) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
i) zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2018 rok.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o sprawach, których wpływ do Rady
miał miejsce między sesjami.
8. Sprawy bieżące oraz wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl