UP Sanok
Hyundai

Starostwo

Naftówka

CKU

MZSP

Mechanik Krosno

Budowlanka

II sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

30 listopada 2018 roku o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie (ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308) odbędzie się II sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Porządek obrad II Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie II Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad II Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
5. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego /składane w formie pisemnej/.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krośnieńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnego do wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na 2019 rok.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Powiatu Krośnieńskiego w sezonie zimowym 2018 / 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powierzenia Gminie Krościenko Wyżne prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Krościenko Wyżne..
18. Podjęcie uchwał w sprawie powierzenia Gminie Korczyna prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Korczyna.
19. Podjęcie uchwał w sprawie powierzenia Gminie Rymanów prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Rymanów.
20. Podjęcie uchwał w sprawie powierzenia Gminie Iwonicz - Zdrój prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Iwonicz - Zdrój.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
22. Wnioski i oświadczenia.
23. Zamknięcie II Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl