Informatyka
Fiat

CKUV sesja Rady Gminy Jaśliska

-

Urząd Gminy Jaśliska

Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska

Wstęp wolny

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Jaśliska.
5. Zapytania i wole wnioski.
6. Interpelacje i zapytania do Wójta.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaśliska na 2019 rok
b) z zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Gminy Jaśliska na 2019 rok
c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Jaśliska na 2019 rok
d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaśliska na 2019 rok
e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok
f) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Jaśliska
g) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
h) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśliskach
i) uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na 2019 rok
j) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2019 – 2025
8. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl