Fiat

CKU

MZSPIV sesja Rady Miejskiej w Rymanowie

-

Urzędu Gminy w Rymanowie

Mitkowskiego 14A, 38-480 Rymanów

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
- w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2018.
- uchylająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
- uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie na 2019 r.
- w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym dzierżawcom, w dzierżawę działek gminnych.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl