UP Sanok
Ford

Starostwo

Naftówka

Mechanik Krosno

MZSP

Budowlanka

CKU

IV sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski w Dukli

Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

Wstęp wolny

30 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Dukli. Prezentujemy porządek obrad

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały własnej dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Równe-2 (druk nr 14),
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łęki Dukielskie, Wietrzno – 2 (druk nr 15),
- statutów jednostek pomocniczych Gminy Dukla (druk nr 16),
- zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli na 2019 rok (druk nr 17),
- zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dukli na 2019 rok (druk nr 18),
- zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Miejskiej w Dukli na 2019 rok (druk nr 19),
- zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Dukli na 2019 rok (druk nr 20),
- zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Dukli na 2019 rok (druk nr 21),
- uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dukli na 2019 rok (druk nr 22),
- dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dukla za pomocą instrumentu płatniczego (druk nr 23),
- zarządzenia na terenie Gminy Dukla poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 24),
- zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2019 (druk nr 25).
6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
7. Oświadczenia i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl