VI sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

-

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Amfiteatr w Iwoniczu-Zdroju
Leśna 2,

Wstęp wolny

Główne tematy Sesji:

1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
- uchylenia uchwały własnej,
- rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Wschodniego w Iwoniczu-Zdroju,
- uchwały budżetowej na rok 2019:
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na 2019 r.,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- odczytanie opinii stałych komisji Rady,
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2019 – 2027.
2. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl