UP Sanok
Fiat

MZSP

Naftówka

Starostwo

Budowlanka

CKU

Mechanik Krosno

VII sesja Rady Gminy Jaśliska

-

Urząd Gminy Jaśliska

Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska

Wstęp wolny

W środę 30 stycznia 2019 roku odbędzie się VII sesja Rady Gminy Jaśliska.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie protokołów z II i III sesji Rady Gminy Jaśliska
4. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej
5. Zapytania i wole wnioski
6. Interpelacje i zapytania do Wójta
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2019 rok
b) zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaśliska
c) ustalenia stawki opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi
d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
8. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
10. Prezentacja wydarzenia kulturalno – rozrywkowego pt:,,Karpacki Festiwal Filmowy - W krainie Zródeł”
11. Zamknięcie sesji

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl