Informatyka
Hyundai

CKUIV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

6 lutego 2019 roku o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie (ul. Bieszczadzka 1, budynek „A”, III piętro, sala 308) odbędzie się IV sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Porządek obrad IV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie IV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad IV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego /składane w formie pisemnej/.
5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie za 2018 roku oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa w powiecie krośnieńskim.
6. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie za 2018 roku oraz informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim.
7. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krośnie z działalności w 2018 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego za 2018 rok.
9. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
10. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego na 2019 rok /plany pracy zostaną wyłożone w dniu sesji do wglądu na sali obrad/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (V)”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejsce Piastowe prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu chodników zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Miejsce Piastowe.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic powiatu krośnieńskiego.
17. Wnioski i oświadczenia.
18. Zamknięcie IV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl