UP Sanok
Hyundai

CKU

MZSP

Mechanik Krosno

Naftówka

Budowlanka

Starostwo

VI sesja Rady Gminy Chorkówka

-

Urząd Gminy w Chorkówce

Chorkówka 175, 38-458 Chorkówka

Wstęp wolny

We wtorek 19 lutego odbędzie się VI sesja Rady Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów:
- z IV nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 stycznia 2019 r.,
- z V nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 7 lutego 2019 r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przyjęcia sołectwa Machnówka do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”
- w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Machnówka
- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorkówka na 2019 rok”
- w sprawie funduszu sołeckiego
- w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
7. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
8. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
9. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl