UP Sanok
Fiat

CKU

Starostwo

Naftówka

ZSP2

Budowlanka

Mechanik Krosno

MZSP

XI sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

-

Urząd Gminy Miejsce Piastowe

Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z VIII sesji.
4. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok,
2) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019
5. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl