UP Sanok
Ford

Naftówka

Budowlanka

CKU

MZSP

Starostwo

Mechanik Krosno

VIII Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

Porządek obrad VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad VIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „Dostosowanie oferty ZS w Jedliczu do potrzeb rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji mikroprojektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
8. Zamknięcie VIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl