UP Sanok
Ford

Mechanik Krosno

Naftówka

CKU

Starostwo

MZSP

Budowlanka

XIV sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski w Dukli

Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

Wstęp wolny

30 lipca 2019 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Podjęcie uchwały w sprawach:
a) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dukli,
b) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dukla, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
5. Oświadczenia i informacje.
6. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl