Krakowski Bank Spółdzielczy

PANS Krosno

Szkoły Powiatu Krośnieńskiego

ZSM Krosno - Oferta Edukacyjna

XIV sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

-

Urząd Gminy Miejsce Piastowe

Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Wstęp wolny

XIV sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe odbędzie się w piątek 26 lipca o godz. 09:00. Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XII sesji.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce
Piastowe na 2019 rok,
2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego „Rogi 3B”.
5. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl