Michalicki

PANS Krosno

Szkoły Powiatu Krośnieńskiego

ZSM Krosno - Oferta Edukacyjna

XI sesja Rady Gminy Chorkówka

-

Urząd Gminy w Chorkówce

Chorkówka 175, 38-458 Chorkówka

Wstęp wolny

12 sierpnia w Chorkówce odbędzie się XI sesja Rady Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.
2. Wydanie zaświadczenia o wyborze przez terytorialną komisję wyborczą.
3. Złożenie ślubowania przez radnego.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu Nr 7/X/2019 z X sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 19 czerwca 2019 r.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
8. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
9. Podjęcie uchwał:
- zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Chorkówka
- zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019
- w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorkówka
- w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
- w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
10. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
11. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
12. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl