UP Sanok
Ford

Naftówka

CKU

Mechanik Krosno

Budowlanka

MZSP

Starostwo

ZSP2

XV sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski w Dukli

Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

Wstęp wolny

We wtorek 13 sierpnia w Dukli odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Dukli. Prezentujemy porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Podjęcie uchwały w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2019 rok (druk nr 78),
b) zmiany uchwały własnej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Równem na zakup samochodu specjalnego ratowniczo-pożarniczego ( druk nr 79).
5. Oświadczenia i informacje.
6. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl